Přednášková činnost

Námi oblíbená volnočasová aktivita, jejímž účelem je sdílení našich zkušeností a současně poskytnutí informací všem, kteří chtějí naslouchat a příjemně strávit svůj čas s námi.

Mobilní dům aneb „život na kolečkách“

Aktuálním tématem, kterému se nyní věnujeme, je mobilní bydlení. Pro nás téma, které jsme si prožili na vlastní „kůži“ v rámci 2,5 celoročního pobytu. A přesně s touto „kůží“ jsme se rozhodli jít trh.

Neméně důležitým podnětem byla pro nás i skutečnost, že přes existující množství reklamy na mobilní domy, zde chybí ucelený souhrn reálných informací na dané téma.

Rádi bychom tento stav změnili a tím umožnili všem, aby si mohli utvořit vlastní názor, na základě sdělení KOMPLETNÍCH informací.

V budoucnu bychom rádi věnovali čas a prostor i dalším tématům, která by mohla být přínosem pro nás všechny.

mobilni_dum05 mobilni_dum04