Zewnętrzne biuro projektowe

 • współpraca z doświadczonym projektantem
 • precyzyjna definicja stosunku umownego
  • zakres pracy
  • termin dostawy
  • umowa o poufności
 • współpraca bez ograniczeń przez kodeks pracy i standard działania firmy
 • zerowe ryzyko przejścia do innej firmy
 • różnorodna praca zwiększa kreatywność i zalety innowacyjnych pomysłów

Pracownik

Koszt projektanta

 • płaca
 • urlop, choroba, wolne na żądanie
 • świadczenia pracownicze
 • oprogramowanie i sprzęt używany przez pracownika
 • ciągłe szkolenia
 • powierzchnie biurowe do dyspozycji pracownika
 • czynności administracyjne związane z zatrudnieniem pracownika

 

Konstruktor Junior

 • szkolenie
  • školení pro použití Software
  • szkolenie z zakresu korzystania z oprogramowania
 • efektywność pracy
  • po trzech latach praktyki wyniki porównywalne do osiągnięć starszego projektanta
  • poziom wydajności jest ograniczony standardem firmy
 • rutynowa aktywność prowadząca do zmniejszenia kreatywności
 • ciągłe ryzyko przejścia do innego pracodawcy

 

Starszy projektant (trudny do uzyskania)

 • poziom wydajności jest ograniczony standardem firmy
 • rutynowe działania  prowadzące do obniżenia kreatywności
 • ekstremalne ryzyko „przejęcia” przez innego pracodawcę