Projekty automatyzacji produkcji

Projektujemy rozwiązania techniczne dla automatyzacji procesów produkcyjnych w projekcji 3D z ukierunkowaniem na

 • jednostki technologiczne
 • linie produkcyjne
 • półautomatyczne i w pełni automatyczne miejsca pracy
 • zrobotyzowane miejsca pracy
 • miejsce montażu i testowania
 • kamerové inspekční pracoviště

Zapewniamy pełny nadzór nad profesjonalnym montażem i regulacją, dostrojeniem, testowaniem działania, instalacją i uruchomieniem u klienta.

Optymalizacji procesów produkcyjnych

Proponujemy optymalizację procesów produkcyjnych części lub całości produkcji z naciskiem na:

 • najlepszy układ maszyn
 • wzajemne połączenia przepływów materiałów i produktów
 • połączenie z trasami transportu
 • zaopatrzenie w energię (woda, gaz, prąd, sprężone powietrze)
 • ergonomię pod względem działania
 • orientacyjny koszt planowanych zmian
 • inne wymagane wyjścia

Projekt będzie uwzględniał produkcję pod względem wyższej wydajności, zakupu nowych maszyn lub poprawi warunki pracy pracowników.