Projekt

Pokud jste se rozhodli optimalizovat část nebo celo výrobu, pořídit nové strojní vybavení nebo i pouze zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců, potřebujete plán, jak to vše realizovat, tedy projekt.

Otázky, na které Vám projekt poskytne odpovědi:

optimální rozmístění strojů

propojení toků materiálů a výrobků

připojení na dopravní trasy

přivedení energií (voda, plyn, elektrická energie, tlakový vzduch)

ergonomie z hlediska obsluhy

orientační náklady na plánované změny

další požadované výstupy