Projekty automatizace výroby

Navrhujeme technická řešení automatizace výrobních procesů ve 3D programech se zaměřením na

 • technologické celky
 • výrobní linky
 • poloautomatická a plně automatická pracoviště
 • robotizovaná pracoviště
 • montážní a testovací pracoviště
 • kamerové inspekční pracoviště

Zajišťujeme kompletní dohled nad odbornou montáží a seřízením, finální odladění, testovací provoz, instalace a zprovoznění u zákazníka.

Optimalizace výrobních procesů

Provádíme návrhy optimalizace výrobních procesů části nebo celé výroby s důrazem na

 • optimální rozmístění strojů
 • propojení toků materiálů a výrobků
 • připojení na dopravní trasy
 • přivedení energií (voda, plyn, elektrická energie, tlakový vzduch)
 • ergonomie z hlediska obsluhy
 • orientační náklady na plánované změny
 • další požadované výstupy

Projekt zohlední výrobu z hlediska vyšší efektivity, pořízení nového strojního vybavení nebo povede ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.