Dům na kolečkách

Jak velmi nám bydlení v mobilním „domečku“ otevře oči a ovlivní způsob nahlížení na život a bydlení celkově, jsme si nejen nedovedli představit, ale ani se nám o něčem takovém nezdálo…

Jinými slovy to znamená, že tato realizace vychází z našeho ryze osobního prožitku, který má různá pokračování.

Nevšední bydlení

Motivem pořízení mobilního domu byla dočasná potřeba bydlení na vlastním pozemku s možností dohledu nad demolicí starého stavení a výstavbou rodinného domu.

Nájemní bydlení, kterým jsme tuto situaci zamýšleli vyřešit, se pro nás ukázalo příliš problematické, neboť život v panelovém domě se odvíjí za „spoluúčasti“ všech jeho obyvatel.

Mobilní dům vyrobený v roce 1998 v Anglii se od prvního prohlédnutí stal „naším.“ Od počátku jsme byli srozuměni s tím, že jej bude třeba vhodně upravit pro zdejší klimatické podmínky. V rámci našeho „pobytu“ jsme domku vytvořili nový exteriér a drobně poupravili interiér tak, aby nám lépe vyhovoval.

Konec dobrý, všechno dobré

Naše mobilní bydlení, jehož počátek se datuje létem roku 2012 a končí podzimem roku 2014, pro nás mělo zásadní význam. Ať již ve směru zjištění skutečných životních potřeb, nebo zocelení ducha i těla v nepříznivých dnech, které se tomuto způsobu bydlení rozhodně nevyhýbají.

Jsme rádi za prožitou zkušenost a možnost si „osahat“ vše osobně tak, abychom se mohli o postřehy, informace a prožitky podělit s dalšími zájemci (nadšenci) o mobilní bydlení.

A tak nás „dům na kolečkách“ inspiroval k realizaci přednášek a povídání o slastech i strastech tohoto, zde zatím nevšedního způsobu bydlení.

Nevšednost tohoto bydlení jsme též s lehkou nadsázkou sepsali a k našemu potěšení byl tento příspěvek v téměř neupravené verzi publikován v rámci „Chalupářské soutěže“ internetového deníku iDnes a zde je pro vášnivé čtenáře k dispozici:

http://bydleni.idnes.cz/mobilni-dum-chaluparska-soutez-d31-/rekonstrukce.aspx?c=A150817_134306_rekonstrukce_rez.