Konstrukční řešení

Námi navrhovaná konstrukční řešení vznikají v úzké spolupráci se zákazníkem s důrazem na co nejpřesnější splnění zadání.

Při hledání řešení kombinujeme vlastní zkušenosti, rozhled i odvahu pro inovativní řešení, doplněné snahou o dosažení maximální možné efektivity a kvality v co nejjednodušším provedení.

Projektovou a výrobní dokumentaci zpracováváme v nejaktuálnější verzi programu Solidworks, případně Sketchupu.

Výstupní data poskytujeme ve formátech 2D případně 3D pdf, step, eDrawings a v nativních formátech programu Solidworks, Sketchup.

Naše konstrukční návrhy obsahují komponenty renomovaných a ověřených dodavatelů s garancí kvality a spolehlivosti.

 

Jednoúčelové a speciální stroje

Při návrhu designu a koncepce strojů vycházíme z detailních požadavků a kritérií zákazníka. Výsledkem této fáze je pohyblivý virtuální 3D model, který následně předkládáme k posouzení. Po vzájemném odsouhlasení vypracujeme z modelu výrobní dokumentaci, kterou poskytneme do výroby k realizaci.

Vzhledem ke specifickému zpracování návrhů a způsobu výroby jednoúčelových strojů se snažíme o intenzivní spolupráci nejen se zákazníkem, ale i výrobou.

 

Montážní linky

Zabýváme se i návrhy a vývojem ručních, poloautomatických a plně automatických montážních linek dle zadání zákazníka.

Montážní linky navrhujeme s osazením jednotlivými stanicemi, dopravníky nebo manipulátory vždy s ohledem na dané možnosti či omezení v provozu zákazníka.

Jednotlivé stanice a dopravní uzly koncipujeme tak, aby byly do určité míry zaměnitelné, a současně byla zajištěna variabilita výsledného strojů.

 

Manipulátory

Naše praktická zkušenost s využíváním manipulátorů v automatických či poloautomatických zařízeních je velmi dobrá. Dochází ke zvýšení efektivity, obratnosti a přesnosti výroby.

Dalším významným přínosem manipulace je zrychlení taktu cyklu. Máme ověřeno, že manipulátory a průmysloví roboti mají zásadní vliv i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Usnadňují, ale i plně nahrazují práci obsluhy, proto je doporučujeme pro aplikaci do všech typů výrobních prostor.

 

Navrhujeme především tyto typy manipulátorů a dopravníků:

  • pásové, řetězové a válečkové dopravníkové systémy
  • nepoháněné a poháněné dopravníky
  • portálové manipulátory
  • pick & place manipulátory
  • vakuové manipulátory
  • lineární roboti

Volba typu manipulátoru vždy závisí na konkrétních potřebách zákazníka. Od hmotnosti výrobku, požadovaném dosahu, rychlosti pohybu až po přesnost polohování.