Automatizace výrobních procesů

Navrhujeme technická řešení automatizace výrobních procesů ve 3D projekci se zaměřením na

 • technologické celky
 • výrobní linky
 • poloautomatická a plně automatická pracoviště
 • robotizovaná pracoviště
 • montážní a testovací pracoviště
 • kamerové inspekční pracoviště

Zajišťujeme kompletní dohled nad odbornou montáží a seřízením, finální odladění, testovací provoz, instalace a zprovoznění u zákazníka.

Nejčastější důvody k automatizaci

 • bezpečnost práce
 • eliminace rizika poškození zdraví obsluhy
 • kvalita výroby
 • eliminace chyb lidského faktoru, zvýšení stability výrobního procesu
 • efektivita výroby
 • snížení výrobních nákladů
 • nedostatek kvalifikovaných pracovníků

 

Konstrukční řešení

Námi navrhovaná konstrukční řešení vznikají v úzké spolupráci se zákazníkem s důrazem na co nejpřesnější splnění zadání.

Při hledání řešení kombinujeme vlastní zkušenosti, rozhled i odvahu pro inovativní řešení, doplněné snahou o dosažení maximální možné efektivity a kvality v co nejjednodušším provedení.

Naše konstrukční návrhy obsahují komponenty renomovaných a ověřených dodavatelů s garancí kvality a spolehlivosti.

Návrhy a dokumentaci vytváříme v programech Solidworks, Inventor nebo Sketchup.

Součástí výrobní dokumentace jsou

 • 3D modely
 • 2D výrobní dokumentace
 • Formáty součástí pro CNC dělící stroje
 • Uživatelské a servisní manuály

Navrhujeme především tyto stroje a zařízení

 • výrobní linky
 • poloautomatické a automatické stroje
 • jednoúčelové a speciální stroje
 • montážní a testovací stroje
 • manipulátory
 • dopravníky
 • ostatní technická zařízení