Někdy se naskytne příležitost vytvořit pro zákazníka zajímavý výrobek, který je však za hranicí možností interního konstrukčního týmu. Potom je třeba využít služeb některé z konstrukčních kanceláří nebo externího konstruktéra.

Tento krok však vyžaduje koordinaci interních i externích prací, což není vždy jednoduchý úkol.

Tuto službu Vám může naše konstrukční kancelář zajistit také.