Opis

W ramach istniejącego budynku wdrożyć linię do ważenia materiałów sypkich:

  • materiał wejściowy: 8 komponentów dostarczanych w bigbagu
  • po zważeniu transport za pomocą przenośnika ślimakowego w celu dalszej obróbki
  • powstała mieszanina składa się od 1 do 8 składników
  • maksymalna wydajność 6000 kg / h
  • uzupełnianie materiału do 4x na zmianę
  • wymagania minimalnej pyłowości
  • 2 równoległe linie do  ważenia po 8 stacji rozładowujących ze wspólnym przenośnikiem ślimakowym do transportu powstałej mieszanki na każdą linię
  • Dzięki takiemu rozwiązaniu w razie potrzeby można zwiększyć wydajność do 12000 kg/h lub ilość komponentów rozszerzyć do 16

Automatyczna linia do ważenia 8 komponentów