Popis

V rámci stávající budovy realizovat linku na navažování sypkých materiálů:

  • vstup materiálu: 8 komponent dodávaných v BigBagu
  • po navážení doprava šnekovým dopravníkem k dalšímu zpracování
  • výsledná směs je tvořena 1 až 8 komponenty
  • maximální výkon 6000 kg/hod
  • doplňování materiálu maximálně 4x za směnu
  • požadavek na minimální prašnost
  • 2 paralelní navažovací linky po 8 debigbegovacích stanicích a společném šnekovém dopravníku pro dopravu výsledné směsi na každou linku
  • Díky výslednému řešení lze v případě potřeby zvýšit výkon až na 12000 kg /hod nebo počet komponent rozšířit až na 16