Inżynieria jest jedną z najstarszych i najbardziej wszechstronnych dyscyplin technicznych, a jej ciągły rozwój towarzyszy naszej rodzinie od kilku pokoleń. 

Jestem trzecim pokoleniem inżynierów

Ladislav Perina

Człowiekiem, który położył podwaliny naszego  zainteresowania był dziadek Ladislav Peřina.

Jako wyuczony kotlarz całe życie pracował dla Skody w Hradcu Králové, która w późniejszym czasie została przekształcona na ZVU. Sporą część życia pracował jako monter by następnie objąć stanowisko kierownika montażu przy budowie cukrowni, browarów i zakładów chemicznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Na kierowniczym stanowisku zarządzał najnowszymi projektami w tych obszarach, ale nigdy nie zapomniał o swoich współpracownikach i podwładnych.

inż. Ivan Perina

Na przebieg pracy zawodowej mojego ojca miał wpływ dziadek. Po ukończeniu technikum w Hradcu Králové rozpoczął karierę przy desce kreślarskiej w Wojskowym Zakładzie Remontowym 064 w Hradcu Králové. Dzięki wytrwałości i pilności z powodzeniem ukończył naukę na Uczelni Technicznej w Pradze, by wkrótce objąć stanowisko menedżera d/s technologii. Stanowisko dyrektora MEDTEC – VOP w Hradcu Králové (wcześniej Wojskowy Zakład Remontowy 064) było uwieńczeniem jego kariery. Jego wszechstronność i pomysły są ze mną do dziś.

inż. Martin Perina

Ostatnim przedstawicielem w naszej linii inżynierskiej jestem ja. Inżynier w każdym calu, nie miałem wątpliwości, że chcę podjąć studia na Politechnice w Libercu. Na studiach zafascynował mnie świat programowania, szczególnie systemy informacji gospodarczej, którym się w pełni poświęciłem. Gospodarka mną zawładnęła, a ja będąc odpowiedzialnym za finanse poznałem czym jest sukces  zdobywając przy tym cenną wiedzę. Pomimo wszystkich pozytywnych aspektów tego zawodu, moje pragnienie powrotu do ukochanej technologii nie opuściło mnie. Okazja do powrotu nadarzyła się 10 lat temu w postaci kierowania projektami, co z czasem doprowadziło mnie do pełnego zarządzania produkcją w średniej wielkości firmie na stanowisku dyrektora. Ciągły wysiłek w celu uzyskania nowych informacji i potrzeba aktywnego uczestnictwa w procesie kreatywnego projektowania skłoniły mnie do założenia biura projektowego.

+420 608 560 387