Naše konstrukční kancelář

 • záruka spolupráce s prověřeným a zkušeným konstruktérem
 • okamžitá výpomoc dalších konstruktérů u větších projektů
 • vymezení smluvního vztahu dle potřeb firmy (od rozsahu práce, termínu dodání až po dohodu o mlčenlivosti)
 •  inovativní řešení a nápady
 • minimální riziko stereotypního myšlení
 • reálně odvedená práce bez neustálé kontroly pracovního výkonu
 • bez povinnosti přidělení činnosti zaměstnanci
 • nulové riziko „přetažení“ jinou společností
 • nulové odvody za zaměstnance (sociální, zdravotní, úhrada nemoci zaměstnance)
 • vyřešení nepřítomnosti zaměstnance
 • nulová administrativa spojená s pracovním poměrem

Konstruktér – zaměstnanec

 • vysoké odvody a mzdové náklady (včetně dovolené, nemoci, sick day apod.)
 • náklady spojené se zaměstnaneckými benefity
 • vynaložení prostředků na vstupní a vzdělávací školení
 • zajištění dohledu a odborného vedení pro juniorské pozice
 • aktualizované software a hardware
 • trvalá kontrola efektivity práce
 • nejistá záruka loajality k firmě
 • potřeba vytvoření pracovního prostoru a přiměřeného pracovního prostředí
 • administrativní zátěž v podobě činnosti spojené se zaměstnancem
 • aktuální hrozba „přetažení“ jiným zaměstnavatelem
 • velké riziko poklesu kreativity a výkonnosti s ohledem na rutinní činnost